Friday, December 4, 2015

#Terfikir

Memahami bahawa tarbiyah itu proses, bukannya matlamat... Besar impaknya kepada pendakwah

Apabila tarbiyah dianggap matlamat, kader yang terhasil akan berada dalam zon selesa kerana telah tertunai hajatnya

Akhirnya ramai para kader tidak dapat dimanfaatkan untuk visi yang lebih besar

Walaubagaimanapun, terburu-buru mengejar matlamat tanpa melalui prosesnya itu suatu kezaliman kepada dakwah

Ya, bukan hanya kezaliman kepada individu tetapi kelak menjadi fitnah kepada dakwah itu sendiri kerana tidak digalas oleh mereka yang ahlinya

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]