Wednesday, September 11, 2013

5 hasil program

Program
Suatu program itu terlaksana

Leader
Pelaksana mengislah kepimpinan dirinya

Specialist
Hadaf utama program, apabila para hadirin berjaya didevelope

Sistem
Perjalanan program memantapkan modus operandi dan meningkatkan kualiti, details dalam amal jamaei

Cross
Setiap ahli yang bekerja dapat meningkatkan taaruf, tafahum dan takaful. Ukhuwwah lebih berbunga dan terasa kebersamaan.

- Posted using BlogPress from my iPhone

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]