Friday, August 2, 2013

Ramadhanku

Aku mahu menikmati Ramadhan ini.

Namun ummat merintih meminta pertolongan maka aku terpaksa membahagikan masaku keseronokanku beribadah dengan tugas-tugas yang banyak yang perlu dibereskan untuk menyelamatkan ummah ini.

Dalam doa-doa kalian di malam penuh barakah ini; jangan lupa selitkan buat diriku yang sedang berhempas pulas.

Semoga Allah menyelamatkan dakwah yang suci ini, meletakkannya di kedudukan yang tertinggi.

Aku juga insyaAllah akan menggunakan senjata doa sebaik mungkin. Sungguh, kepada Allah kita bergantung.


اﻟﹿﻘﹷﺪْرِ ﻋﹻﻨﹿﺪَ اْﻟﺤﹷﺠﹷﺮِ اْﻷَﺳﹿﻮَدِ ﻣﹷﻮْﻗﹻﻒُ ﺳﹷﺎﻋﹷﺔٍ ﻓﹻﻲ ﺳﹷﺒﹻﻴﻞِ اﻟﻠﻪِ ﺧﹷﻴﹿﺮٌ ﻣﹻﻦْ ﻗﹻﻴﹷﺎمِ ﻟﹷﻴﹿﻠﹷﺔ  
"Berdiri sesaat di jalan Allah (jihad) adalah lebih baik dari melakukan qiyam Ramadhan pada malam lailatul Qadar di sisi hajar Aswad."  
[HR. Ibnu Hiban dan Ibnu 'Asakir.]


Abu Khalid,
Hamba Allah, Kuli Dakwah.

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]