Friday, August 2, 2013

Manusia 2

Apabila Allah bercakap tentang manusia;

Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. 
"Yang Menguasai sekalian manusia, 
"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, 
"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, - 
"Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, - 
"(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".

Allah tidak menceritakan tentang manusia secara mahupun mengkomplekskannya.

Namun Allah telah menceritakan betapa simple hidup kita ini. Antara Al-Haq dengan Al-Batil. Itulah penentu jati diri seorang manusia yang menjadikannya manusia.

Berinteraksilah dengan manusia dalam bahasa sebegini. Moga Allah meletakkan kita di dalam kumpulan yang benar...


Abu Khalid,
Hamba Allah, Kuli Dakwah.

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]