Sunday, August 11, 2013

Helicopter View

Memahami kepentingan Tarbiyah
Memahami asas-asas Islam
Memantapkan iktikad
Memantapkan ibadah (quality & quantity)
Ikatan ukhuwah
Memahami kepentingan dakwah
Memahami asas-asas dakwah
Praktikal dan muhasabah dari manhaj
Memahami asas-asas amal jamaei
Menguasai manhaj
Mengenal jemaah
Mengenal relung-relung dalam jemaah dan peranannya
Berdisiplin dengan ketetapan jemaah
Melatih Pengorbanan

Abu Khalid,
Hamba Allah, Kuli Dakwah.

Location:Bandar Pasir Puteh,Malaysia

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]