Sunday, April 7, 2013

Pilihan di tangan kita!Pilihan

Dengan kufur kepada nikmat yang telah Allah berikan, seseorang itu boleh menjadi lebih hina daripada binatang.

Dengan menjadi penyembah hawa nafsu, seseorang itu boleh menjadi lebih teruk & jahat dibandingkan dengan syaitan & iblis.

Dengan menjadi hamba yang benar & benar pula amalannya, seorang lelaki itu boleh menjadi lebih tinggi martabatnya daripada Malaikat.

Dengan menjadi hamba yang benar & benar pula amalannya, seorang wanita itu boleh menjadi lebih mulia daripada bidadari, di dunia & akhirat.

"Allah telah mengilhamkannya (manusia-untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertaqwa; Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya- yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat)"
 Ash-Shams

Pilihan itu di tangan kita!


Dakwah & Jamaah

Dengan berdakwah, seseorang itu mengamplify pahala-pahala, atau dosa-dosa yang disebarkannya itu.

Dengan bersama jamaah, seseorang itu mengamplify pahala-pahala, atau dosa-dosa yang dibuat bersama-sama itu.

Beruntunglah orang-orang yang akhirnya bertemu Allah di taman-taman syurgaNya. Moga kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar.


Abu Khalid,
Hamba Allah, Kuli Dakwah.


No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]