Monday, April 8, 2013

Kita dan politik


Haram hukumnya bagi seorang yang berilmu itu untuk tidak berpihak & tidak berpolitik.

Wajib ke atas orang yang berilmu itu untuk bias, berpihak kepada kebenaran dan berusaha sedaya upaya agar Al-Haq itu mencapai kemenangan.


Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur"
 (Al-Mukminun 23: 78)

Menggunakan istilah politik (Kuasa) dengan tafsiran islam, menegakkan Hakimiyah Allah di muka bumi.


Abu Khalid,
Hamba Allah, Kuli Dakwah.


No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]