Saturday, April 26, 2014

Al-Haq

Al-Haq itu sukar untuk diterangkan dalam bahasa Melayu. Seringkali ianya difahami dalam rangka yang sempit.

Benar, bahasa Arab yang diadaptasi ke dalam bahasa Melayu, menyebabkan kita lebih familiar dengan bahasa Arab. Namun, seringkali ianya dipersempitkan ke dalam ruangnya sahaja.

Begitu juga apabila berbicara tentang perkataan 'wafat' dan etc. etc. etc.

Al-Haq bukan sahaja membawa maksud 'kebenaran' atau The Truth. Ia juga menerangkan bahawa ianya nyata / real. Mempunyai kedudukannya dan tidak berbelah-bagi. 

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]