Wednesday, June 18, 2014

Dari mana usul kita?

Dakwah itu kehidupan. Ia terbias dalam segala apa yang kita lakukan.

Bermula dengan kefahaman.

Memahami asas dakwah dari orang yang berbeza akan menghasilkan orang yang mempunyai kefahaman yang berbeza.

Ganjil, padahal islam itu mengajarkan suatu keterikatan kepada usul yang sama iaitu Pencipta.

Namun realitinya, setiap manusia itu pasti mempunyai sedikit khilaf walaupun pada perkara pokok.

Oleh itu, dalam memahami usul dakwah ini, kita perlu melihatnya betul-betul pada perkara usul tanpa mencambahkannya dan dengan itu kita beramal.

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]