Sunday, January 26, 2014

Wajibat ke-14

Wajibat ke-14 Al-Akh:

Hendaklah engkau meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Hendaklah engkau banyak mengkaji risalah-risalah, surat-surat khabar, majalah-majalah Ikhwan (Jom! ?), dan yang sejenisnya. Hendaklah engkau berusaha memiliki perpustakaan peribadi, meskipun sekecil apapun. Bila engkau mempunyai specialisation, maka hendaklah memperdalam keilmuan dan kepakaranmu. Dan hendaklah engkau benar-benar mengenal permasalahan ummah secara umum, sehingga memiliki gambaran tentangnya dan dapat menentukan hukum ya yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan fikrah.

ISHAB, Majmuk Rasail, 1943)
Abu Khalid,
Hamba Allah, Kuli Dakwah.

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]