Tuesday, December 8, 2009

Al-Quran VS Novel / Filem / Drama Islami

Apakah anda lebih memilih Novel/film Islami dibanding dengan Al Qur’an? Manakah yang akan anda pilih? Di film/novel islami kalian tidak akan menemukan apa itu kebenaran hakiki.

"Kitab (Al Quraan) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa"

(Al-Baqarah 2: 2)

"Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quraan) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quraan itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu"

(Al-An`aam: 114)


"Sesungguhnya Al-Quraan ini adalah bacaan yang sangat mulia"

(Al-Waqi`aah: 77)


"Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quraan ini?"

(Al-Waqi`aah: 81)


"Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quraan ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir"
(Al-Hasyr: 21)


"Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur`an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil"

(Ali-`Imraan: 3)


Apakah anda menganggap bahwa Al Qur’an merupakan dongengan saja layaknya film/novel islami? Hingga anda lebih terkesima menonton film/membaca novel islami, dibanding al qur’an?

"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: Al-Quraan ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu"
(Al-An`aam: 25)


Di Alqur’an dijelaskan sejelas-jelasnya mana orang yang shaleh, mana yang berdosa, namun di Film/Novel Islami apakah ada ? yang ada paling saduran dari Al Qur’an...

"Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quraan (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa"
(Al-An`aam:55)


Anda penggemar film di bioskop telah ditipu oleh kehidupan dunia… sampe-sampe ada yang bilang.. setelah nonton AAC itu maka gairah membaca Novel Islami disukainya,… lalu di kemanakan Al Qur’an itu…?


"Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau , dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quraan itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa`at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu"

(Al-An`aam: 70)


Bukankah Al Qur’an itu sebagai peraturan yang benar, kitab yang menjelaskan, penjelasan yang sempurna bagi manusia, maka tiada kewajiban saya untuk mengikuti bahwa Film/Novel islami itu dibenarkan menurut Al Qur’an. Meskipun Prof A – Z yang bicara, Kalau saya mengikuti manusia dengan sarannya kepada Film/Novel Islami maka saya mengikuti hawa nafsu mereka….? Dan hanya orang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran….


"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quraan itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah"

(Ar-Ra`d: 37)


"Thaa Siin, (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quraan, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan"

(An-Naml: 1)


"(Al Quraan) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran"

(Ibrahim: 52)


Katanya di Film/novel islami bisa diambil hikmah dan pelajaran, orang-orang yang berkata ini mungkin tidak sadar bahwa Al Qur’an lah yang layak diambil hikmahnya dan pelajarannya… KOQ NGAMBIL PELAJARAN DARI FILM/Novel Islami SEHHH….


"Inilah ayat-ayat Al Quraan yang mengandung hikmah"

(Luqman: 2)


"Demi Al Quraan yang penuh hikmah"

(Yassiin: 2)


"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quraan itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan"

(Yassiin: 69)


"Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quraan ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran"

(Az-Zumar: 27)


"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quraan itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?"

(Al-Fushshilat: 53)


Masa sih Film/Novel Islami itu mengandung pelajaran yang sesungguhnya, maka bagaimana menurut Al Qur’an, yang notabene-nya Allah yang berbicara?


"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"

(Al-Qamar: 17)


"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"
(Al-Qamar: 22)


"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"

(Al-Qamar: 32)


"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"
(Al-Qamar: 40)


"Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quraan)"
(Al-Muddatstsir: 55)


Keterangan: Setiap ayat yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al Qur’an maka hal itu merupakan penguat agar setiap hambanya percaya/yaqin bahwa Al Qur’an itu dimudahkan untuk pengajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Atau apakah anda menghendaki bahwa anda mengambil pelajaran dari AL Qur’an atau dari Film/Novel Islami.

Jika lebih memilih, Film/Novel Islami, maka ayat ini lebih tepat…


"Maka kepada perkataan apakah sesudah Al Quraan ini mereka akan beriman?"

(Al-Mursalat: 50)


Keterangan : Anda penggemar nonton dibioskop ini bercerita dan berpengalaman bahwa ada hikmah, ada pelajaran yang diambil dari Film/Novel AAC itu, anda menduakan Al Qur’an kalau begitu…. Karena Allah berfirman:


"Maka kepada perkataan apakah sesudah Al Quraan ini mereka akan beriman?"

(Al-Mursalat: 50)


Semoga saja kita termasuk golongan yang di maksud ayat dibawah ini dibanding dengan novel/Film Islami


"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quraan).” Al-Quraan itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat"

(Al-An`aam: 90)


"Dan ini (Al Quraan) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya ( Al Quraan) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya"

(Al-An`aam: 92)


"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quraan) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui"

(Al-An`aam: 115)


"Dan Al-Quraan itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat"

(Al-An`aam: 155)


"Dan supaya aku membacakan Al Quraan (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: “Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan”"

(An-Naml: 92)


Wallahu’alam bishowab….

~~*~~


Kata-kata dipetik daripada assunnahsurabaya

2 comments:

solahuddin the warrior said...

mana ada dah filem islam

yg ada berpura2 islam
kenapa berpura2? semua sebab bisnes.
semua sbb nak duit.

Anonymous said...

...::al-Quran itu adalah al-Mau'izoh dan az-zikr buat seluruh alam::...

ttp, manusia selalunya mengambil pengajaran dan peringatan selain dr al-quran bahkan gologan Taghut pula yg diikuti, tak gitu dongg..???

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]