Wednesday, October 8, 2014

Ekonomi yang menggigit

Ekonomi yang menggigit.

Gigit mereka kembali dengan pengurusan kewangan yang mapan. Jangan diperhambakan kerana kejahiliyahan terhadapnya.

Selain daripada memperkasakan negara, kita jangan menjadikan usaha masif ini sebagai alasan untuk tidak mengislah diri ke arah menjadi manusia yang bukan sahaja mampu bermandiri, malah memberi kembali kepada nusa & bangsa.

Pembaikan diri, jangan dijadikan alasan sehingga krisis ini dilihat sebagai isu peribadi.

Ada hak diri yang perlu diberikan.
Ada hak masyarakat yang perlu ditegakkan.
Ada hak pemimpin yang perlu disalurkan.

Tarbiyah, mengajar aku untuk menjadi muslim pada segenap perkara.

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]