Friday, June 20, 2014

KelumumurSaraf tunjang pun sel juga. Tetapi sel saraf berbeza dari sel lain. Satu sel saraf boleh jadi amat panjang dari hujung kaki sampai ke kepala. Sedangkan sel kulit kecil sahaja, tetapi banyaknya menutupi seluruh badan. Semua sel struktur nya lebihkurang sama, ada "nukleus" ada "sitoplasma" ada "mitokondria". Walaupun lebih kurang sama pada sudut itu, fungsi sel pada badan itu disesuaikan dengan kedudukan dalam badan saling kerjasama, walaupun sel jantung tidak sama peranan dengan sel saraf, tidak sama dengan sel retina. Tetapi semuanya tersusun berperanan sebagai satu organisma yang besar.

Agaknya berapa bilion sel dalam seorang manusia? Boleh mereka semua bekerjasama. Yang jadi nadi pun sel juga. Kalau yang tidak mahu jadi sel mungkin itu kelumomor. Dia boleh terbang bebas!!

No comments:

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]